Vilka är vi?

United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS) är idag moderbolaget i UCS-koncernen. UCS började som hårdvarubyggare och har efter hand utökat verksamheten till informationstekniska helhetslösningar, redovisning och affärssystemexpertis för företag och organisationer i alla storlekar. Maskiner och mjukvaror är viktiga hjälpmedel, men det är människor som gör skillnad.

Har ditt Företag nytta av en drömfabrik?

Inom UCS-koncernen har vi en kompetent och lösningsfokuserad medarbetarstab med skiftande bakgrund, kultur, utbildning och erfarenheter. De är alltid redo att förenkla din vardag och se till att din IT-struktur håller och utbilda dina medarbetare. Välkommen till oss, vi ser till att du får tid över till din kärnverksamhet. Din trygghet är vår mångåriga erfarenhet.
UCS skapar trygga totallösningar inom IT-området och ekonomihantering!
Vår resa startade redan 1993! Läs gärna och ta del av vår historik.