1993

Året var 1985 när en ung Saied Ghannadan kom till Sverige från Iran och så småningom började studera matematik vid Linköpings Universitet. Intresset för datorer växte och samtidigt som Saied doktorerade i optimering utvecklades hobbyn till en affärsidé. 1993 startade Saied sin resa som entreprenör med fokus på hårdvara. Att bygga och leverera komponenter och lösningar baserad på PC teknik var då huvudfokuset.

I takt med att tekniken utvecklades upplevde Saied en växande efterfrågan på genuint kunnande och styrde verksamheten mot att även leverera smarta och hållbara IT-lösningar.

”Att leverera lite mer och lite bättre, med en långsiktig affärsrelation som mål har alltid varit min drivkraft” berättar han.

1999 startades UCS (United Computer Systems in Scandinavia AB) med målsättningen att bredda verksamheten till att förutom IT-hårdvara även leverera kompetens, IT-relaterade tjänster, affärssystem och verktyg för kompetensutveckling och kunskap inom verksamhetsstyrning.

Ett osvikligt kundfokus är den drivande kraften i bolagets tillväxtresa och år 2015 nådde vi en efterlängtad milstolpe: UCS blev en koncern (UCS Group AB) där varje verksamhet nu bedrivs i respektive dotterbolag.

”Det unika samarbetet mellan UCS-Gruppens olika företag skapar en dynamik som gör oss till en drömfabrik. Vi vill inte bara vara en leverantör i raden utan finnas nära som en pålitlig samarbetspartner och fokusera på just dina behov. Vi vill få din verksamhet att nå sin fulla potential.” säger Saied.

I framkant och med ena örat mot marknaden tänker vi fortsätta att utvecklas, växa och ständigt förbättra oss.

Välkommen med på resan!