Bolagsstyrning

UCS är holdingbolaget vars fokus ligger på tillväxt med god lönsamhet. När ett företag mår bra mår också dess ägare, investerare, och anställda bra. Då skapas en positiv atmosfär med framåtanda och växtkraft.

Vi hjälper våra dotterbolag att utvecklas och bli ännu duktigare inom sina respektive verksamhetsområden genom support och genom att hitta lämpliga förvärvsobjekt som kan bredda deras erbjudanden.

Vi säkerställer också att varje dotterbolag har en egen styrelse som besitter rätt kompetens. Välfungerande bolagsorgan är fundamentalt för att skapa och bibehålla ett gott förtroende på marknaden och för att säkerställa bolagets värde gentemot aktieägare och kunder.

På så vis skapar vi en stabil tillväxt och möjliggör såväl bolagens som våra medarbetares utveckling.

Bolagsstyrelser

Saied Ghannadan
Siamak Alian
Khazar Amini
Christer Alfredsson
Maria Hedvall

Saied Ghannadan
Jesper Bergström
Ali Motazedi
Maria Hedvall

Saied Ghannadan
Alberto Necovski
Leif Erlandsson
Walter Sköldstam

Saied Ghannadan
Thomas Axelsson
Maria Hedvall
Christian Rydkvist
a

UCS Mindbite logo

Saied Ghannadan
Marcus Alsér
Alberto Necovski
Christian Rydkvist
Jalal Maleki
Walter Sköldstam

Saied Ghannadan
Peter Myrgård
Maria Hedvall
a

Saied Ghannadan
Henrik Krohn
Maria Hedvall
Jalal Maleki
a

Investering och förvaltning

På UCS drivs vi av en vilja att dela med oss av det vi har lärt oss på vår resa. Det gör vi genom att gå in som investerare i intressanta start-up-bolag som passar in i våra olika affärsverksamheter. Bolag som vi har kompetens att förstå och därigenom kan ta en aktiv roll i och vara med och utveckla.
Vi investerar naturligtvis kapital, men lägger minst lika mycket vikt vid affärsutveckling, mentorskap och coaching.
Att få vara med och se morgondagens verksamheter födas och växa är ett stort förtroende.

Start-ups UCS Group är investerade i:

 Genom sin produkt Helen förutser Worldish en värld där språk förenar människor. Worldish vill nå ut till hälso- och sjukvården i Sverige och till resten av världen där språkbarriärer påverkar vårdkvaliteten.

UCS Group tror starkt på Worldish vision och ser Helen som en innovativ e-hälsolösning för framtiden, vilket stödjer både vårdpersonal och patienter globalt. Helen används för närvarande inom flera fält i Sverige och kan anpassas till alla mänskliga interaktionstjänster. För mer information se bolagets hemsida: www.worldish.se

 Sharespine är specialiserad på integrationer mellan olika SaaS-tjänster och har utvecklat den teknik som krävs för att uppnå fungerande automation för mer komplicerade affärsflöden. Den plattform bolaget erbjuder möjliggör sömlösa multi-integrationer mellan flera olika vertikaler, så som ekonomi- och e-handelssystem, marknadsplatser, butikskassa och betalväxlar.

UCS Group ser ett stort och snabbt växande behov för Sharespines produkt. Vi är stolta över möjligheten att få följa bolagets utvecklingsresa från första parkett. För mer information se bolagets hemsida:  www.sharespine.com

Flashe Gaming Group  Flashe Gaming Group AB är verksamma inom gamingbranschen. Inom gaming finns det många privatpersoner och företag som lider av dålig ergonomi. Detta kan leda till belastningsskador och dålig prestanda.

UCS Group sätter en stark tilltro till bolagets affärsidé, att förhöja användarens teknologiska upplevelse genom innovativa produkter och tjänster som framförallt fokuserar på ergonomi, innovation samt prestanda. UCS ser vidare en stor och snabbt växande marknad för bolagets produkter, inte minst då, i dagsläget finns det väldigt få aktörer som fokuserar på den ergonomiska aspekten inom gaming. För mer information se bolagets hemsida:   www.flashegaming.com

Investeringssidan Celluminova specialiserar sig inom utvecklingen av nya verktyg för stamcellsforskning, inkluderat cancerstamceller. Den patenterade biomarkören GlioStem är ändad för en upptäckt och visualisering av stamcells-liknande celler i hjärntumörer. Idag finns det inga produkter på marknaden som riktar sig mot stamcells-liknande celler i dessa tumörer. Målet med produkten är att den ska användas under operationer för att helt avlägsna tumörvävnad och genom detta dels öka patientöverlevnad, dels livskvalitet. Celluminova har sitt ursprung i den tekniska och medicinska fakulteten och institutionen IFM vid Linköpings universitet.
UCS Group motiverar sin investering med att Celluminova är genom sin(a) patenterade produkt(er) befinner sig på randen till ett stort medicinskt genombrott med samhällsnytta av gigantiska mått. Vi är mycket stolta över möjligheten att få vara med på denna spännande och utvecklande resa. Vi avser hjälpa bolaget på alla sätt vi kan.

Gestrument AB Reactional  låser upp musikens fulla potential på den globala spelmarknaden, genom en teknologi och affärsmodell som möjliggör ett nytt förhållande mellan musik och spel. Ett ny modell för användning, skapande och delning bland spelstudios, spelare och innehavare av musikrättigheter.

UCS Group har en strak tro på bolaget med sin unika produkt och den mycket meriterade och kompetenta bolagsledning. Det är nästan så att man kan få en ”Unicorn” känning! Läs gärna mer om bolaget på: www.gestrument.com

Sigmastocks Sigmastocks utmanar banker och andra finansiella aktörer med en helt ny spartjänst. Efter att ha haft olika lösningar ute på marknaden lanserade Sigmastocks och FPJ Financial Services (Evida AB) i slutet av Q4 2020 en världsunik tjänst där kapitalet investeras direkt i aktier istället för fonder.

UCS Group ser ett nytänkande bolag med bra vision i Sigmastocks som erbjuder en innovativ automatiserad portföljförvaltningstjänst, där kunderna får sitt kapital investerat med hjälp av matematik och digitalisering. I förvaltningen används därmed inte indexfonder (utöver för ränteplaceringar), vilket länge har varit standard för liknande aktörer, både i Sverige och utomlands. För mer information se bolagets hemsida: Sigmastocks.com

Värdepapper och fonder

Vi förvaltar kapital genom investeringar i och handel med noterade värdepapper och fonder. Listan över våra innehav i dagsläget finner du här nedan genom att öppna respektive fält:

Aktier

Alcadon Group
Creades A
Creaspac SPAC
DistIT
Embracer Group B
Ericsson B
Evolution
Ethereum XBT
Evolution
Exsitec Holding
Fortnox
Hennes & Mauritz B
Industrivärden
Instalco
Investor
Latour
Lundbergföretagen
Mildef Group
Pandox B
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B
Securitas B
Sinch
Svolder
Volvo B
Yubico

Fonder

AGI Allianz China A Shares AT USD

Allianz Global ArtfcL Intlgc AT EUR

Avanza Auto1

Avanza Auto 2

Cliens Småbolag A

DNB Grönt Norden

MS INVF Global Opportunity A

PLUS Mikrobolag Sverige Index

PLUS Småbolag Sverige Index

PriorNilsson Realinvest A

SEB Nordenfond småbolag C EUR – Lux

SEB Sverigefond Småbolag C/R

SKAGEN Global A

Spiltan Aktiefond Investmentnolag

Spiltan Aktiefond Småland

Swedbank Robur Technology A SEK

TIN Ny Teknik A

Affärsidé

Moderbolaget (UCS) inom UCS Group AB koncernen arbetar för en kontinuerlig tillväxt av koncernen genom att stötta dotterbolagen i deras organiska tillväxt, tillvarata och uppmuntra synergier inom koncernen och förvärv av välskötta och lönsamma bolag. UCS förvärvar och utvecklar bolag som säljer konsulttjänster, produkter och lösningar inom Informations teknologi (IT), Industriell IT, affärssystem samt ekonomi- och redovisning. Koncernens ledstjärna är kundnytta genom framtidssäkra och transparenta lösningar.

Målsättning

Koncernens mål är att växa snabbare än den marknad där UCS olika bolag är verksamma på. Sammantaget vill ledningen att tillväxten ska motsvara 15 procent per år (organiskt och via förvärv). Rörelsemarginalen ska vara högre än 10 procent i genomsnitt under en femårsperiod. Den senaste femårsperioden har rörelsemarginalen snittat på strax över 8 procent. För att lyfta lönsamheten ska vi nu identifiera och utnyttja samordningsvinster mellan verksamheter med snarlik affärslogik.

Vision

Vår vision är att vara kundernas förstahandsval inom våra samtliga verksamhetsområden och i de geografiskt marknader där vi är verksamma på. UCS-koncernen kommer även i framtiden att utvecklas med våra kunder och ta intryck av marknaden och våra kunders behov.