Historik

Saied Ghannadan Phd i matematik från Linköpings Universitet, idag koncernchef på United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS), startade sin verksamhet 1993 som hårdvarubyggare. Hela tiden har största fokus varit riktad på kunder. Det är marknaden och kundernas behov som alltid har varit grunden till bolagets satsningar och investeringar inom olika områden.

Sedan 1999 är UCS-gruppen verksam inom nedanstående affärsområden:

Industriell IT: Anpassade produkter och lösningar för att möta kunders specifika krav, allt ifrån industriella komponenter och fläktlösa system till avancerade industridatorer.

IT produkter och tjänster: helhetslösningar inom informationsteknik för såväl mindre som större företag, organisationer och den offentliga sektorn samt drift av kunders IT miljöer, stora som små.

År 2001 kompletterade UCS verksamheten genom en satsning på försäljning av SPCS (numera Visma) bokföring- och affärssystem. Denna satsning var begynnelsen till vad som formade nästa affärsområde, UCS Ekonomiservice.

UCS Ekonomiservice: redovisningsbyrå med affärssystems expertis. Det mesta inom redovisning, löneadministration, bokslut, koncernredovisning och rådgivning samt även försäljning, driftsättning och utbildning av Vismas produktportfölj och kringliggande stödsystem.

Den goda utvecklingen inom affärsområdet UCS Ekonomiservice tillsammans med kunders önskemål om hjälp med mer komplexa affärs- och stödsystem fick UCS att 2013 bredda verksamheten genom satsning på affärsområdet Enterprise Resources Planning.

Enterprise Resources Planning (ERP) fokuserar på utveckling, leverans och driftsättning av större verksamhetssystem (så som Visma Business m. fl.). Medarbetarna inom ERP kan bäst beskrivas som rutinerade programmerare samt affärs- och systemkonsulter. I samband med bolagiseringen 2015-07-01 ingår ERP numera i UCS IT Solutions AB.

Även om maskiner och datorprogram är viktiga hjälpmedel är det människor som gör skillnad. UCS har sedan start varit mycket mån om att medarbetare har hög kompetens och kommer från många olika håll med skiftande bakgrund, kultur, utbildning och erfarenheter – vilket bidrar till kreativitet och problemlösningsförmåga. Detta har borgat för att UCS har åtnjutit en stabil och kontinuerlig tillväxt.

Den 1:a juli 2015 nådde UCS den milstolpe man sedan länge siktat mot! UCS blev en koncern och fortsättningsvis bedriver verksamheten i respektive dotterbolag UCS Ekonomiservice, UCS Industrial IT samt UCS IT Solutions som helägda dotterbolag till United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS) enligt nedan.

Och du kan vara säker på att historien inte stannar här, vi fortsätter att utvecklas!

Företagsnamn
Organisations nummer
Ekonomiservice i Sverige AB (UCS Ekonomiservice)
556978-6386
UCS Industrial IT AB
556886-9241
UCS IT Solutions AB
559017-4743