[fusion_text]

Vad erbjuder UCS-gruppen?

 

UCS-gruppen är verksamma inom Informations teknologi (IT), Industriell IT, affärssystem samt ekonomi- och redovisningstjänster. Informations teknologi (IT) och affärssystem utvecklas ständigt. Företagen inom UCS-gruppen erbjuder framtidssäkra, slagkraftiga, trygga och prisvärda lösningar utifrån ditt företags behov.

Ett aldrig så litet, men krånglade IT-system eller ekonomisystem slukar stora resurser och leder ofelbart till produktionsbortfall och lönsamhetstapp. Företagen inom UCS-gruppen hjälper både små och stora företag och organisationer att skapa hållbara helhetslösningar inom hela IT-området och ekonomihantering.

Besök respektive dotterbolags hemsida för mer info:

UCS Industrial IT AB

UCS IT Solutions AB

UCS Ekonomiservice AB