Affärsidé och Vision

 

Affärsidé

United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS) är moderbolaget i UCS-koncernen. Moderbolaget arbetar för en kontinuerlig tillväxt av koncernen genom att stötta dotterbolagen i deras organiska tillväxt, tillvarata och uppmuntra synergier inom koncernen och förvärv av välskötta och lönsamma bolag. UCS förvärvar och utvecklar bolag som säljer konsulttjänster, produkter och lösningar inom Informations teknologi (IT), Industriell IT, affärssystem samt ekonomi- och redovisning. Koncernens ledstjärna är kundnytta genom framtidssäkra och transparenta lösningar.

UCS-gruppens målsättning

Koncernens mål är att växa snabbare än den marknad där UCS olika bolag är verksamma på. Sammantaget vill ledningen att tillväxten ska motsvara 15 procent per år (organiskt och via förvärv). Rörelsemarginalen ska vara högre än 10 procent i genomsnitt under en femårsperiod. Den senaste femårsperioden har rörelsemarginalen snittat på strax över 8 procent. För att lyfta lönsamheten ska vi nu identifiera och utnyttja samordningsvinster mellan verksamheter med snarlik affärslogik.

Vision

Vår vision är att vara kundernas förstahandsval inom våra samtliga verksamhetsområden och i de geografiskt marknader där vi är verksamma på. UCS-koncernen kommer även i framtiden att utvecklas med våra kunder och ta intryck av marknaden och våra kunders behov.