Välkommen till UCS

Kära Kund & Partner!

UCS växer och når en ny milstolpe som vi länge siktat mot.  Detta medför också en del förändringar. Vi blir en koncern och kommer från och med 1:a juli 2015 att bedriva vår verksamhet i tre bolag inom UCS gruppen.

Detta innebär helt enkelt att verksamheten i våra affärsområden Ekonomiservice, Industrial IT samt IT produkter & Tjänster (inkluderar även ERP) kommer att per den 1/7-2015 flyttas och bedrivas i respektive helägda dotterbolag till UCS AB enligt nedan.

Företags namn   Organisations nummer   VD
UCS Ekonomiservice i Sverige AB 556978-6386 Maria Hedvall
UCS Industrial IT AB 556886-9241 Jesper Bergström
UCS IT Solutions AB 559017-4743 Alberto Necovski

Saied Ghannadan
Koncern ansvarig
United Computer Systems in Scandinavia (UCS) AB
saied.ghannadan@ucs.se
013-36 92 01

ucsit-logo-150