Historik

historySaied Ghannadan, idag koncernchef på United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS), startade sin verksamhet 1993 som hårdvarubyggare. Enda sedan start har största fokus varit riktad på kunder. Det är marknaden och kundernas behov som alltid har varit grunden till bolagets satsningar och investeringar inom olika områden. Sedan 1999 har UCS varit verksam inom nedanstående affärsområden:

  • Industriell IT: Anpassade produkter och lösningar för att möta kunders specifika krav, allt ifrån industriella komponenter och fläktlösa system till avancerade industridatorer
  • IT produkter och tjänster: helhetslösningar inom informationsteknik för såväl mindre som större företag, organisationer och den offentliga sektorn samt drift av kunders IT miljöer, stora som små

År 2001 kompletterade UCS verksamheten genom en satsning på försäljning av SPCS (numera Visma) bokföring- och affärssystem. Denna satsning var begynnelsen till vad som formade nästa affärsområde, UCS Ekonomiservice.

UCS Ekonomiservice: redovisningsbyrå med affärssystems expertis. Det mesta från enklare bokföring till bokslut, koncern redovisning och rådgivning samt även försäljning, driftsättning och utbildning av Visma produktportfölj och kringliggande stödsystem.

Den goda utvecklingen inom affärsområdet UCS ekonomiservice tillsammans med kunders önskemål om hjälp med mer komplexa affärs- och stödsystem fick UCS att 2013 bredda verksamheten genom startning på affärsområde, Enterprise Resources Planning.

Enterprise Resources Planning (ERP) fokuserar på utveckling, leverans och driftsättning av större verksamhetssystem (så som Visma Business m. fl.). Medarbetarna inom ERP kan bäst beskrivas som rutinerade programmerare samt affärs- och systemkonsulter.

Även om maskiner och datorprogram är viktiga hjälpmedel är det människor som gör skillnad. UCS har sedan start varit mycket mån om att medarbetare har hög kompetens och kommer från många olika håll med skiftande bakgrund, kultur, utbildning och erfarenheter – vilket bidrar till kreativitet och problemlösningsförmåga. Detta har borgat för att UCS har åtnjutit en stabil och kontinuerlig tillväxt.

Den 1:a juli 2015 nådde UCS den milstolpe man sedan länge siktat mot! UCS blev en koncern och fortsättningsvis bedriver verksamheten i affärsområden Ekonomiservice, Industrial IT samt IT produkter & Tjänster (inkluderar även ERP) i respektive helägda dotterbolag till UCS AB enligt nedan.

Företagsnamn Organisations nummer
UCS Ekonomiservice i Sverige AB 556978-6386
UCS Industrial IT AB   556886-9241
UCS IT Solutions AB   559017-4743

 

Och du kan vara säker på att historien inte stannar här och vi fortsätter att utvecklas!