Håll inte på med löneadministration själv!

Att lönen utbetalas korrekt till de anställda varje månad är av största vikt, det förstår alla företagare. Att lära sig göra lön är inte svårt, men att göra det rätt är svårare. En fungerande löneadministration kräver tillgång till rätt kompetens.

Sköta lönerna själv eller outsourca? Läs här så får du svaret.