Affärsidé och Vision

Affärsidé

image007United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS) är en koncern. UCS AB är moderbolaget inom UCS koncernen/UCS gruppen. Moderbolaget arbetar för en kontinuerlig tillväxt av koncernen bl.a. genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag. UCS förvärvar och utvecklar bolag som säljer konsulttjänster, produkter och lösningar inom Informations teknologi (IT), Industriell IT, affärssystem samt ekonomi- och redovisning. Koncernens ledstjärna är kundnytta genom framtidssäkra och transparenta lösningar.

UCS gruppens målsättning

Koncernens mål är att växa snabbare än den marknad där UCS olika bolag är verksamma på. Sammantaget vill ledningen att tillväxten ska motsvara 15 procent per år (organiskt och via förvärv). Rörelsemarginalen ska vara högre än 10 procent i genomsnitt under en femårsperiod. Den senaste femårsperioden har rörelsemarginalen snittat på strax över 8 procent. För att lyfta lönsamheten ska vi nu försöka att plocka fram samordningsvinster mellan verksamheter med snarlik affärslogik.

Vision

Vår vision är att vara ett självklart val för kunder inom våra samtliga verkningsområden och i de geografiskt marknader där vi är verksamma på. Vi ser gärna att även i framtiden utvecklas med våra kunder och ta intryck av marknaden och våra kunders behov i vidare utveckling av koncernen.